موضوع تست و شروع!!

متن نوشته به عنوان تست براي مطلب اول اين چند كلمه بالا را دوستي نوشت كه براي يادگاري اون بالا نگهش مي دارم . . . . ابر و ماه و خورشيد؛ دست بدست هم دادن تا بعد از يك سال و خورده اي خانه بدوشي از آپرويز تا blogspot و persianblog و blogsky به …